Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 10.30 w sali A-1-08 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.
Rejestracja obowiązkowa.
Czas trwania wykładu: 45-60 minut.

15 października 2015
Fizyka w "Gwiezdnych Wojnach"
dr Witold Zawadzki

5 listopada 2015
Po co fizycy bawią się atomami?
mgr Mateusz Wojtaszek

3 grudnia 2015
Atomy - cząstki czy fale?
dr Tomasz Kawalec

14 stycznia 2016
Prawdziwe oblicze Słońca
mgr Janusz Nicewicz

3 marca 2016
Interfejs mózg-komputer
dr Anna Sochocka

17 marca 2016
Fizyka w "Gwiezdnych Wojnach"
dr Witold Zawadzki

7 kwietnia 2016
W jaki sposób fizyka widzi i leczy?
dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

21 kwietnia 2015
Po co fizycy bawią się atomami?
mgr Mateusz Wojtaszek

2 czerwca 2016
Cool physics - czyli o niskich temperaturach słów kilka
dr Anna Majcher

16 czerwca 2016
Co kryją w sobie aktywne galaktyki?
mgr Natalia Żywucka

Udział w wykładach bezpłatny.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.