Andrzej Odrzywołek

Dr hab. Andrzej Odrzywołek z Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki zajmuje się teorią budowy i ewolucji gwiazd neutronowych,
pre-supernowych oraz supernowych: implozyjnych i termojądrowych. Szczególnie interesuje go emisja neutrin z badanych obiektów
astrofizycznych oraz rola rotacji. Ostatnie zagadnienie jest obecnie intensywnie analizowane w macierzystym Zakładzie przy pomocy rachunków numerycznych i analitycznych. W ramach Ogólnej Teorii Względności badana jest struktura rotującej czasoprzestrzeni i rozkład materii (w tym pól magnetycznych) w obiektach złożonych z centralnej czarnej dziury
i samograwitującego toroidu na jej ,,orbicie''.
Dr hab. Odrzywołek poza pracą naukową to pasjonat roweru, żeglowania
i współczesnych map internetowych.