Andrzej Warczak

Profesor zw. dr hab. Andrzej Warczak pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Fizyki od 1972 roku. Zajmuje się eksperymentalną fizyką atomową, w szczególności badaniem procesów zachodzących  w powłokach elektronowych podczas  zderzeń ciężkich jonów z atomami. W tej dziedzinie współpracuje, od ponad trzydziestu lat,
z zespołami Instytutu Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt (Niemcy). 
W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki UJ, a w latach 2012 – 2016 był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równocześnie, od roku 2005 do 2015, pełnił funkcję seniora budowy nowej siedziby Wydziału, do której Wydział przeniósł  się w roku 2015.