Hubert Harańczyk

Dr hab. Hubert Harańczyk jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Medycznej.