Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie Wszechświat, czyli skąd się wzięła nauka i technika

Wyobrażenia starożytnych Greków o budowie Wszechświata i sam fakt, że wyobrażenia te formowali drogą dociekań intelektualnych, a nie opierali ich na mitach i doktrynach religijnych, stanowiły podwaliny pod powstanie cywilizacji technologicznej, w której żyjemy. Było to zjawisko kluczowe i bezprecedensowe w całych dziejach ludzkości. Wszystkie inne samodzielne i niezależne od pozostałych cywilizacje (było ich kilkanaście), powstałe w Starożytności i później, nie prowadziły do wytworzenia nauki i opartej na niej technologii - osiągały pewien zakres praktycznej wiedzy naukowej i technicznej. Nie była to nauka w naszym rozumieniu tego pojęcia, lecz jedynie zbiór umiejętności. W szczególności Grekom zawdzięczamy fundamentalną ideę dowodu matematycznego. Mówiąc obrazowo, bez cywilizacji greckiej żylibyśmy dzisiaj (nieliczni z nas) w czymś w rodzaju wczesnego Średniowiecza.
Po wyjaśnieniu tej kwestii omówię krótko najważniejsze idee wprowadzone przez Greków do opisu Wszechświata. Opis ten jest zespoleniem początkującej astronomii, fizyki i filozofii, które w tym czasie niewiele się między sobą różniły.