Jan K. Argasiński

Dr Jan K. Argasiński jest medioznawcą i filozofem. W Zakładzie Technologii Gier na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zajmuje się badaniem wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Prowadzi, głównie dla informatyków, zajęcia związane zarówno z tworzeniem jak i analizą gier wideo.