Laserem w plazmę

8 listopada 2018

Plazma, zwana często czwartym stanem skupienia materii, stanowi niezwykle ciekawy obiekt badań fizyków. Zainteresowanie plazmą wynika nie tylko z jej rozpowszechnienia (w stanie plazmy znajduje się ponad 99% dostępnej obserwacjom części Wszechświata) i bogactwa zachodzących w niej zjawisk, ale także z dużej i stale rosnącej liczby zastosowań. Dla przykładu, plazma lezy u podstaw takich procesów technologicznych jak synteza materiałowa, spawanie, cięcie czy wytwarzanie układów scalonych. Plazma znajduje zastosowanie w takich dziedzinach techniki jak lasery, lampy oświetleniowe, wyświetlacze, a także silniki jonowe do napędu statków kosmicznych.

Mnogość zastosowań plazmy stawia przed naukowcami i inżynierami wyzwanie zarówno w kwestii jej wytwarzania w warunkach ziemskich, jak i opracowania metod badania stanu plazmy i pomiaru jej parametrów (np. temperatury i koncentracji swobodnych elektronów). Okazuje się, że oba te zadania można rozwiązać przy zastosowaniu laserów. 

Prelegent