Marek Jamrozy

Dr hab Marek Jamrozy jest adiunktem w Zakładzie Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej Obserwatorium Astronomicznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Zajmuje się badaniem natury galaktyk aktywnych, a w szczególności ewolucji dynamicznej radiogalaktyk. Prowadzi obserwacje tych egzotycznych obiektów w zakresach: radiowym,  optycznym, rentgenowskim i gamma.