Moc bezinteresownej ciekawości

12 października 2017

Tytuł wykładu wyraża jego tezę: fizyka i astronomia rozwijają się siłą bezinteresownej ciekawości uczonych, którzy chcą pojąć naturę świata materialnego nie patrząc przy tym na praktyczne zastosowania ich odkryć. Dopiero potem, często dużo później, technika weryfikuje ich ustalenia, będąc aktywnym użyciem odkrytych praw przyrody. Technika, mająca ważne społecznie zastosowania, nadaje nauce doniosłość, lecz twórcza moc tkwi w bezinteresownej ciekawości.

Wykład jest historyczny: dr hab. Leszek M. Sokołowski przedyskutuje, dlaczego nauka mogła narodzić się tylko w specyficznym społeczeństwie greckim i dlaczego potem stanęła na wiele stuleci, aż do czasów nowożytnych. Na początku ery nowożytnej pojawiła się kosmologia Keplera, która była swoistym zwiastunem idei unifikacji w fizyce. Jako najnowszy przykład wielkiego odkrycia, które było owocem ciekawości, a nie konieczności, poda ogólną teorię względności i wykrycie fal grawitacyjnych, w czym wielką zasługę ma polski fizyk Andrzej Trautman.