Monika Marzec

Dr hab. Monika Marzec, prof. UJ jest fizykiem-doświadczalnikiem w Zakładzie Inżynierii Nowych Materiałów Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Zespołem Zakładów Fizyki Zaawansowanych Materiałów i Biofizyki Molekularnej oraz jest z-cą Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. naukowo-badawczych. Wraz ze swoją grupą zajmuje się badaniami właściwości ciekłych kryształów, ich mieszanin oraz kompozytów ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami, głównie pod kątem zastosowania ich w przełącznikach opto-elektronicznych nowej generacji. Zajmuje się także wytwarzaniem i badaniem nowych materiałów do zastosowania w elektronice organicznej (w tym biodegradowalnych) oraz badaniami właściwości cienkich warstw kompleksów DNA.