Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 10.30 w sali A-1-06 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.
Rejestracja obowiązkowa.
Czas trwania wykładu: 45-60 minut.

12 października 2017
Moc bezinteresownej ciekawości
dr hab. Leszek M. Sokołowski

9 listopada 2017
Piękno układów złożonych
dr Piotr Warchoł

7 grudnia 2017
My Little Pony Galaxy - o powstawaniu i charakterystyce karłowatych galaktyk pływowych
dr Błażej Nikiel-Wroczyński

11 stycznia 2018
Jak przechwycić ruch?
dr hab. Paweł Węgrzyn

Udział w wykładach bezpłatny.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.