Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 10.30 w sali A-1-06 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11. Czas trwania wykładu: 45-60 minut.

Rejestracja obowiązkowa.

Program w roku akademickim 2018/2019:

11 października 2018
Kosmiczne akceleratory
dr hab. Marek Jamrozy

8 listopada 2018
Laserem w plazmę
dr Witold Zawadzki

6 grudnia 2018
Kryształy, które płyną czyli co łączy mydło i telewizor LCD?
mgr Wojciech Tomczyk

10 stycznia 2019
Dlaczego warto studiować fizykę (i/lub) biofizykę
dr hab. Hubert Harańczyk

7 marca 2019
Piasek, plastik i sok z malin: czysta energia!
mgr Paweł Dąbczyński

4 kwietnia 2019
Kobiety, które dopełniły tablicę Mendelejewa
dr hab. Tomasz Pospieszny

9 maja 2019
Jak policzyć, ale się nie naliczyć?
mgr Filip Ficek

6 czerwca 2019
Optyka aktywna i adaptywna, czyli o tym, co astronomowie lubią najbardziej
dr hab. Wacław Waniak

 

Udział w wykładach bezpłatny.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.