Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 10.30 w sali A-1-06 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11. Czas trwania wykładu: 45-60 minut.

Rejestracja obowiązkowa.

Program w roku akademickim 2019/2020:

 

Udział w wykładach bezpłatny.
Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.