Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 10.30 w sali A-1-06 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11. Czas trwania wykładu: 45-60 minut.

Rejestracja obowiązkowa.

Program w roku akademickim 2019/2020:

10 października 2019
Toroidalne struktury wokół czarnych dziur
dr hab. Andrzej Odrzywołek

7 listopada 2019
Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie Wszechświat, czyli skąd się wzięła nauka i technika
dr hab. Leszek Sokołowski

5 grudnia 2019
Dlaczego warto studiować fizykę/biofizykę
dr hab. Hubert Harańczyk

9 stycznia 2020
Magiczny świat ciekłych kryształów
dr hab. Monika Marzec, prof. UJ

Udział w wykładach bezpłatny.
Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.