Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 10.30 w sali A-1-08 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof.
S. Łojasiewicza 11.

Rejestracja obowiązkowa.
Czas trwania wykładu: 45-60 minut.

13 października 2016
Fizyka w "Gwiezdnych Wojnach"
dr Witold Zawadzki

3 listopada 2016
Ruchy Browna i demon Maxwella
dr hab. Paweł F. Góra

1 grudnia 2016
Planety zamieszkiwalne
mgr Tomasz Kundera

12 stycznia 2017
Po co fizycy bawią się atomami?
mgr Mateusz Wojtaszek

2 marca 2017
Fizyka w "Gwiezdnych Wojnach"
dr Witold Zawadzki

6 kwietnia 2017
Spotkanie z gwiazdami
prof. dr hab. Andrzej Warczak

1 czerwca 2017
Promieniotwórczość - bać się, czy nie?
prof. dr hab. Kazimierz Bodek

Udział w wykładach bezpłatny.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.