Spotkanie z gwiazdami

6 kwietnia 2017

Spojrzenie w niebo usiane gwiazdami zawsze inspirowało ludzi do podejmowania prób poznania wszechświata. Inspirowało również artystów do tworzenia wiekopomnych dzieł. Czym są gwiazdy?  Czy zawsze świeciły i będą świecić w ten sam sposób? W jakim stopniu wpływały
i będą wpływać na rozwój życia na Ziemi? Odpowiedzi na te pytania poszukamy na wykładzie, który będzie zawierał informacje na temat pomiarów odległości do gwiazd, ich rozmiarów, czy źródeł emitowanego przez nie światła. Osobną część wykładu przeznaczymy na poznanie właściwości najbliższej nam gwiazdy, Słońca, i zadamy sobie kolejne pytanie, czy zawsze będziemy mogli liczyć na jego blask. Dowiemy się również, w jaki sposób badania ewolucji gwiazd są powiązane z badaniami ewolucji całego wszechświata. 

Prelegent