Naukowe Czwartki z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w wykładach popularnonaukowych z cyklu „Naukowe Czwartki", które odbywają się raz w miesiącu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
(sala A-1-06/ 230 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) w czwartki o godzinie 10.30.
Uczestnictwo w wykładach jest całkowicie bezpłatne. Rejestracja obowiązkowa.

Matematyczne Czwartki

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładach z cyklu "Matematyczne Czwartki" organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelekcje odbywają się w tych samych terminach, w jakich odbywają się wykłady z cyklu "Naukowe Czwartki". Rozpoczynają się o godzinie 12.00.

Program prelekcji dostępny jest pod adresem:

http://www.im.uj.edu.pl/du/matematyczne-czwartki