Toroidalne struktury wokół czarnych dziur

Wykład będzie poświęcony problemowi budowy masywnych toroidów okalających czarne dziury. Wymaga to zapoznania się ze specyfiką obliczeń numerycznych w ramach Ogólnej Teorii Względności, ich wynikom i strukturze wynikowej stacjonarnej czasoprzestrzeni. Omówione zostaną przypadki dysków akrecyjnych, wsysających materię z otoczenia, jak i ekskrecyjnych, powstałych z materii wyrzuconej w zderzeniach gwiazd neutronowych. Poznamy zarówno przypadki orbitujące czarne dziury jak i wytwarzające własne pole grawitacyjne, czyli samograwitujące. Pokazane zostaną zadziwiające przykłady silnie zakrzywionych czasoprzestrzeni, w których spotkamy m. in. podwójne ergoobszary czy obiekty większej objętości w środku niż widziana z zewnątrz.