Wojciech Tomczyk

Mgr Wojciech Tomczyk jest doktorantem w Zakładzie Fizyki Statystycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej pracy zajmuje się opisem teoretycznym przejść fazowych w ciekłych kryształach. Obecnie zaangażowany jest w badania dotyczące spontanicznego łamania symetrii chiralnej w strukturach ciekłokrystalicznych zbudowanych z achiralnych molekuł typu „bent-core”, a w szczególności w wyjaśnienie natury formowania się helikoidalnej fazy nematycznej twist-bend (NTB).

Jest on laureatem licznych stypendiów, m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce, stypendium im. Mariana Smoluchowskiego z funduszy KNOW, Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Stypendium Projakościowego dla doktorantów. W 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu STUDENCKI NOBEL 2014 w kategorii nauk ścisłych. Od 2018 roku jest uczestnikiem prestiżowego, interdyscyplinarnego programu kształcenia dla doktorantów (Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme). Wykonane przez niego zdjęcia tekstur ciekłokrystalicznych były wielokrotnie wyróżniane na arenie międzynarodowej.