Wojciech Tomczyk

Mgr Wojciech Tomczyk jest doktorantem w Zakładzie Fizyki Statystycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej pracy zajmuje się opisem teoretycznym przejść fazowych w ciekłych kryształach. Obecnie zaangażowany jest w badania dotyczące spontanicznego łamania symetrii chiralnej w strukturach ciekłokrystalicznych zbudowanych z achiralnych molekuł typu „bent-core”, a w szczególności w wyjaśnienie natury formowania się helikoidalnej fazy nematycznej twist-bend (NTB).

Jest on laureatem licznych stypendiów, m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce, stypendium im. Mariana Smoluchowskiego z funduszy KNOW, Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Stypendium Projakościowego dla doktorantów. W 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu STUDENCKI NOBEL 2014 w kategorii nauk ścisłych. Od 2018 roku jest uczestnikiem prestiżowego, interdyscyplinarnego programu kształcenia dla doktorantów (Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme). Wykonane przez niego zdjęcia tekstur ciekłokrystalicznych były wielokrotnie wyróżniane (1,2,3) na arenie międzynarodowej.