* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e- mail, numeru telefonu w celu udziału w cyklu wykładów popularnonaukowych Naukowe Czwartki. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania moich danych innym podmiotom, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.”

Rejestracja

W przypadku zmiany planów, uprzejmie prosimy o odwołanie rezerwacji miejsc pod numerem telefonu: 12 664 4502 lub adresem email: kariera.fais@uj.edu.pl